Afscheidsbijeenkomst

Afscheidsbijeenkomst

Voor de feitelijke begrafenis of crematie kan een afscheidsbijeenkomst worden belegd. Hierin staat de herinnering aan de overledene centraal.
Deze bijeenkomst kan plaatsvinden in een kerk, rouwcentrum of een andere gelegenheid. Bij een crematie wordt vaak gebruik gemaakt van de aula van het crematorium, maar dat hoeft niet.

Als het een kerkelijke dienst is, zult u vaak samen met een voorganger de dienst voorbereiden.

Als er geen directe kerkelijke betrokkenheid (meer) is kan het toch zijn dat u een voorganger of spreker wenst. Dit kan een kerkelijke voorganger zijn, maar ook een ritueelbegeleider of uitvaartspreker. Wij kunnen u hierin adviseren.

In de andere gevallen zult u samen met ons de plechtigheid vorm geven. U kunt bijvoorbeeld zelf spreken. Of heeft u liever dat iemand van ons spreekt? Wij kunnen ook een levensverhaal opmaken en uitspreken. Samen met u zullen we een nauwgezet draaiboek maken. De keuze is aan u.

Vaak wordt er muziek afgespeeld al dan niet in combinatie met beelden. In principe is veel mogelijk op dit gebied. Uiteraard ondersteunen wij in de keuzes die u maakt en in de praktische uitvoering.

Condoleance
Vaak wordt er voor of na de uitvaart een condoleancebijeenkomst georganiseerd. Hierbij zijn allerlei vormen denkbaar. Samen met u kijken we wat het beste past (zeker ook gezien de corona-regels).
Qua catering is veel mogelijk, zowel op de locatie waar de uitvaart plaatsvindt, als daarbuiten.

Reacties zijn gesloten.