Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

Vrijwel iedere plaats in Nederland kent een algemene begraafplaats. Dit is de begraafplaats die in beheer is bij de betreffende gemeente. Daarnaast zijn er particuliere begraafplaatsen. Deze worden beheerd door een bedrijf, stichting of kerkgenootschap.

Begraafplaatsen zijn bijzondere terreinen. Ook nu nog in de tijd dat er veel meer crematies plaatsvinden. 
Voor veel mensen is het een plek om te gedenken of te herinneren. Vaak zijn het oases van groen en rust. En veel begraafplaatsen zijn ook uiteindelijk een plaats voor de asbestemming na een crematie. Men biedt dan mogelijkheden aan als urnengraven, een strooiveld of een urnenmuur.

Algemeen of particulier graf?
Bij een begrafenis is het een belangrijke vraag of er wordt gekozen voor een particulier graf of een algemeen graf.
Bij een algemeen graf is de gemeente rechthebbende (“eigenaar”) en bepaalt wie er wordt begraven. In een algemeen graf worden meerdere personen begraven die geen familie van elkaar zijn. Algemene graven worden meestal na 10 tot 15 jaar verwijderd, verlenging is dan niet mogelijk. U herkent de graven vaak aan de relatief kleine grafstenen (omdat er meerdere op één graf staan).

Bij een particulier graf (ook wel genoemd eigen- of familiegraf) is een persoon de rechthebbende. Deze bepaalt wie er wordt begraven. Na een aantal jaren kan bijvoorbeeld de partner worden bijgezet in hetzelfde graf. Na afloop van de huurperiode kan een particulier graf tegen betaling telkens verlengd worden. De mogelijkheden van een gedenkteken zijn bij een particulier graf ruimer dan bij een algemeen graf. Een particulier graf is (uiteraard) wel duurder dan een algemeen graf.

Reacties zijn gesloten.